Bp Gruppen

Bli bedre kjent med oss

På denne siden kan du lese mer om konsernet vårt, bli kjent med vår fagekspertise på hovedkontoret, se våre ansatte samt lese mer om hvorfor vi har tilgang på byggeklare tomter over hele landet.

Om konsernet

BP Gruppen Norge AS er et solid konsern med over 30 års erfaring fra boligbransjen. Konsernet har et lokalt eierskap, som har fulgt selskapet helt siden oppstarten i 1993.

I BP Gruppen finner du huskjedene Archihus, BoligPartner og Skalahus som alle leverer sine produkter i tråd med konsernets visjon om kvalitet, design og dyktighet i alle ledd. Siden oppstarten av huskjedene realisert tusenvis av hus- og hyttedrømmer over hele landet.

Konsernet har et av landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Tjuvholmen i Hamar.

BP Gruppen Norge AS eier flere selskaper. Bli kjent med Trehusene AS, ØkonomiPartner, OppgjørsPartner, TomtePartner og Leite & Howden. Les mer her.

Hovedkontoret

BP Gruppen Norge sitt hovedkontor ligger på Tjuvholmen i Hamar. Her finner du et av landets største fagmiljø innen trehusproduksjon. All faglig ekspertise med erfarne arkitekter, seniorrådgivere, prosjekt-ingeniører, ingeniører, boligplanleggere, utviklingsingeniører og markedsavdeling sitter samlet. De ansatte jobber tett opp mot alle forhandlere, og sammen leverer vi boliger og hytter i tråd med visjonen om kvalitet, design og dyktighet i alle ledd. 

Som forhandler i vårt nettverk, er du sikret dine egne kontaktpersoner på hovedkontoret. Dine kontaktpersoner blir bindeleddet mellom deg og for eksempel hovedkontorets tekniske avdeling. På denne måten får du raskt hjelpen du trenger slik at du for eksempel velger riktig boligtype fra start på tomten du skal bygge på. Du vet også hvem du skal kontakte for markedsføringstjenester som blant annet sikrer deg lokal synlighet, gode salgsannonser på finn.no og varme salgshenvendelser som du kan følge opp.

Vårt hovedkontor består av ulike fagavdelinger som alle trekker i samme retning for å bistå alle våre forhandlere slik at de lykke i sitt lokale marked. Vårt hovedkontor består av ulike fagavdelinger som alle trekker i samme retning for å bistå alle våre forhandlere slik at de lykkes i sitt lokale marked.

Våre ansatte ved hovedkontoret

Administrasjon

Portrett av Arnt Helge Høyem
Økonomidirektør Arnt Helge Høyem
Portrett av Mona Rønning
Regnskapsleder Mona Rønning
Portrett av Hege Hagelund
Økonomikonsulent Hege Hagelund
Portrett av Lene Øverli Berglund
Administrasjonssekretær Lene Øverli Berglund
Portrett av Kenneth Solstad
IT-konsulent Kenneth Solstad
Portrett av Christer Høyem
Digital forretningsutvikler Christer Høyem
Portrett av Marius Eple Kristoffersen
Digital forretningsutvikler Marius Eple Kristoffersen

Markedsavdelingen

Portrett av Geir Thomassen
Salgs- og markedssjef Geir Thomassen
Portrett av Ivan Samsonstuen
Markedssjef Ivan Samsonstuen
Portrett av Aina Ottesen Köhl
Markedssjef Aina Ottesen Köhl
Portrett av Jøran Kaland-Lereggen
Leder digitalteam Jøran Kaland-Lereggen
Portrett av Stein Garmanslund
AD / Kreativ leder Stein Garmanslund
Portrett av Elin Skramstad
Fagansvarlig innholdsutvikling Elin Skramstad
Portrett av Hanne Hammerstad Karlsen
Markedsansvarlig Hanne Hammerstad Karlsen
Portrett av Hanne Synslien
Innholdsprodusent Hanne Synslien

Teknisk - Arkitektur

Portrett av Marte Kleiven
Leder Arkitektur Marte Kleiven
Portrett av Idar Sambu
Seniorarkitekt Idar Sambu
Portrett av Arnfinn Dammen
Arkitekt Arnfinn Dammen
Portrett av Ana Ferreira
Arkitekt Ana Ferreira
Portrett av Jon Hugo Harkinn
Prosjektingeniør Jon Hugo Harkinn
Portrett av Eivind Stensvold
Prosjektingeniør Eivind Stensvold
Portrett av Truls Skagsoset
Prosjektingeniør Truls Skagsoset
Portrett av Rune Furuholt
Ingeniør Rune Furuholt
Portrett av Line Dahlberg
Ingeniør Line Dahlberg
Portrett av Guri Aamodt Antonsen
Ingeniør Guri Aamodt Antonsen
Portrett av May-Siren Skaar
Ingeniør May-Siren Skaar
Portrett av Nina Johanne Brænden
Ingeniør Nina Johanne Brænden

Teknisk - Plan

Portrett av Øyvin Harald Bustad
Avdelingsleder Plan Øyvin Harald Bustad
Portrett av Morten Moe
Arealplanlegger Morten Moe
Portrett av Adrian Mikael Rønningen
Arealplanlegger Adrian Mikael Rønningen
Portrett av Liv Rønningen Dalseng
Arealplanlegger Liv Rønningen Dalseng
Portrett av Mantas Skurvydas
Landskapsarkitekt/Arealplanlegger Mantas Skurvydas

Teknisk - Byggeteknikk

Portrett av Gaute Frydendahl
Avdelingsleder Byggeteknikk Gaute Frydendahl
Portrett av Per Halvor Høiby
Seniorrådgiver Per Halvor Høiby
Portrett av Jonny Gudbrandsen
Seniorrådgiver Jonny Gudbrandsen
Portrett av Arthur Western
Ingeniør Arthur Western
Portrett av Thomas Lunde
Ingeniør Thomas Lunde
Portrett av Steinar Bogen
Ingeniør Steinar Bogen
Portrett av Pål Embret Brænd
Utviklingsingeniør Pål Embret Brænd
Portrett av John Bergum Martinsen
Prosjektingeniør John Bergum Martinsen
Portrett av Kelly Helene Smith
Ingeniør konstruksjon Kelly Helene Smith
Portrett av Jonar Lensebakken
Ingeniør Jonar Lensebakken
Portrett av Morten Erik Holmen
Ingeniør konstruksjon Morten Erik Holmen

Innkjøp og logistikk

Portrett av Kjetil Dyreng
Direktør innkjøp og logistikk Kjetil Dyreng
Portrett av Pål Sletten
Systemansvarlig kalkyle- og bestillingsverktøy Pål Sletten
Portrett av Øyvind Botnen
Kalkulatør Øyvind Botnen

BP Gruppen Norge AS

Portrett av Rune Deglum
Juridisk direktør Rune Deglum
Portrett av Arnt Helge Høyem
Økonomidirektør Arnt Helge Høyem
Portrett av Geir Thomassen
Salgs- og markedssjef Geir Thomassen
Portrett av Kjetil Dyreng
Direktør innkjøp og logistikk Kjetil Dyreng
Portrett av Terje Børresen
Kvalitetssjef Terje Børresen
Portrett av Magnus Mo Bjørnseth
Konsernregnskapssjef Magnus Mo Bjørnseth
Portrett av Gunnar Wedvik
Arbeidende styreleder Gunnar Wedvik
Portrett av Nils Erik Berge
Daglig leder TomtePartner Norge Nils Erik Berge

Oppgjørs Partner

Portrett av May-Anita Engen
Daglig leder May-Anita Engen
Portrett av Helge Trønnes
Oppgjørsmedarbeider Helge Trønnes

Våre leverandører

BP Gruppen Norge har grossistavtaler hos store, norske kvalitetsleverandører slik at du sikres topp leveranse av produkter til dine byggeprosjekter. Vi får blant annet dører fra Toten, materialer fra Skreia og Lillehammer, vinduer fra Nordfjordeid og trapper fra Stryn. Dette er vi veldig stolte av.

For oss er det viktig med en kortreist leveranse som ikke bare sikrer en kort vei fra fabrikk og ut til byggeplass, men som samtidig gir den nordiske kvaliteten vi ønsker oss. Vi har et historisk godt samarbeid med våre leverandører og full lojalitet som gjør at vi kan tilby mengde- og prisgaranti. Det skal alltid være nok av de produktene som trengs, og vi kjøper dem til den beste prisen i markedet. Det kommer alle våre forhandlere til gode.

Vi tar gjerne kontakt med deg for å gi deg mer informasjon om våre leverandører og vårt samarbeid.

Et utvalg av våre kvalitetsleverandører Et utvalg av våre kvalitetsleverandører

Tilgang på byggeklare tomter

BP Gruppen Norge har et strategisk samarbeid med Clemens Eiendom som besitter en tomtebank på nærmere 940.000 daa fordelt over hele landet. Det sikrer våre forhandlere tilgang på ledige, byggeklare tomter som blir avgjørende for å lykkes i fremtidens boligmarked.

BP Gruppen Norge sine huskjeder er småhuspartnere med Clements Eiendom og får derfor muligheten til å jobbe med utvikling av tomter, eid av Clements Eiendom sitt morselskap Opplysningsvesenets Fond. Tomtene befinner seg over hele landet og gir våre forhandlere en unik mulighet til å drive frem nye, spennende boligområder.

Vi tar gjerne kontakt med deg for å fortelle deg mer om hvordan BP Gruppen er med på å forvalte tomteporteføljen til Clemens Eiendom.

byggeklar_tomt.jpg