BPS Maritim

BPS Avd. Sjø disponerer flere båter, og kan tilby alt fra persontransport til frakt av storsekk, materialer og maskiner! Også maritimt anleggsarbeid, som peling, dykking ol.Om Oss

BP Gruppen As, ble etablert i 2015 og er en del av det internasjonale Selskapet CIGI og er etablert i Norge og Sverige.

Avdeling Oslo
Avdeling Karlstad